Šezdeset mladih iz šest država na primeru Arheološkog parka Viminacijum tokom 6 dana mobilnosti radilo na promovisanju kulturnog nasleđa

U periodu od 27.03 – 01.04. 2023. godine u Arheološkom parku Viminacijum okupilo se 60 studenata iz Italije, Slovenije, Hrvatske, Kipra, Mađarske i Srbije, zajedno sa više od deset profesora, tutora, profesionalaca i edukatora, u okviru međunarodne razmene projekta COOLTOUR – Milenijalci za kulturno nasleđe Erazmus+ programa Evropske Unije.

Tokom šest dana njihovog boravka novouspotavljena digitalna platforma kulturne baštine COOLTOUR projekta (hibrid između društvene mreže i veb aplikacije) bila je testirana, a za istu mladi su svakodnevno pravili interaktivne i kreativne digitalne sadržaje vezane za Viminacijum i njegov kulturni predeo. Povezujući geografski bliska, ali često hronološki udaljena nasleđa mladi su obišli tvrđavu Ram, Galeriju Milene Pavlović Barili i Narodni muzej u Požarevcu. Takođe su o arheološkom nasleđu učili od izuzetnih naučnika i profesionalaca Arheološkog instituta među kojima su bili i: dr Nemanja Mrđić, dr Ilija Danković i dr Bebina Milovanović, dok su kroz radionicu dr Angeline Raičković Savić učili o specifičnosti rimske kuhinje, ali su i sami isprobavali svoju umešnost pravljenja hrane po rimskim receptima.

Na kraju odeveni u rimsku odeću uživali su u proizvodima svog rada u okviru rimske gozbe koja je na njih ostavila najveći utisak. Kako bi čuli i razmenili mišljenja sa stručnjacima iz različitih oblasti i uvideli važnost dijaloga sa lokalnom zajednicom organizovan je Okrugli sto 29. marta na kojem su predavači bili eminentni stručnjaci iz oblasti marketinga i brendinga – dr Branka Novčić Korać – FON, turizma – dr Bojana Plemić, Akademija strukovnih studija – Visoka turistička škola i dramaturgije i pisane reči dr Miomir Petrović, renomirani pisac i profesor na Univerzitetu Union-Nikola Tesla.

Na kraju mobilnosti svi učesnici su dobili sertifikate i poklone.

Nakon ove mobilnosti u Viminacijumu mladi – milenijalci stečeno znanje i iskustvo podeliće sa stručnjacima iz domena kulturne baštine u svojim zemljama tokom pilot programa. Ovaj proces učenja, treninga i prenošenja znanja, zajedno sa razvijenim digitalnim alatima i veštinama, komunikacijom putem društvenih mreža i sa novorazvijenom metodologijom biće osnov COOLTOUR priručnika. Cilj kojem projekat teži je pronalaženje kvalitetnog dijaloga između stručnjaka u oblasti kulturnog nasleđe i mladih – danas poznatih kao milenijalci, što će konačno doprineti popularizaciji i boljem vrednovanju kulturne baštine kako sa našeg, tako i sa prostora partnerskih zemalja.
Cilj nam je da pokažemo sebi, a i svetu, da kulturno nasleđe i mladi u simbiozi mogu da učine društvo kvalitetnijim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *