Nenad Milovanović, direktor „Vodoprivrede“: Održavanje vodnih objekata prioritet

Vodoprivreda je požarevačko preduzeće koje održava objekte na rekama. O planovima u narednom periodu razgovarali smo sa direktorom, Nenadom Milovanovićem.

– Vodoprivreda brine i održava objekte na rekama. Vodotoci su, po Zakonu o vodama, podeljeni na vodotoke prvog i drugog reda. Na teritoriji Braničevskog okruga vodotoci prvog reda su Dunav i slivovi Dunava, Velika Morava, Mlava i Pek. Glavni investitori u održavanju ovih vodotokova su Srbijavode i Elektroprivreda Srbije. Mi za potrebe investitora održavamo vodne objekte i samim tim pratimo stanje objekata, nivoe tokova podzemnih voda i voda u koritima. Na bazi toga mi procenjujemo stanje bezbednosti stanovništva, privrede i infrastrukture na teritoriji okruga – rekao je Milovanović na početku i nastavio: – Mi na današnji dan možemo reći da je stanje objekata u mnogom boljem stanju nego što je bilo pre 10 godina i sve to zahvaljuljući investicijama koje su bile u prethodnih sedam godina. Država je prepoznala da stanje objekata nije bilo u najboljem stanju. Jednostavno rečeno 2014. godina se neće ponoviti na teritoriji okruga i mi pratimo sve slabe tačke. U kontaktu smo sa državnim organima i sugerišemo gde su otkrivene te slabe tačke i radimo preventivno da ne bi došlo do ugrožavanja građana. Naše preduzeće ima osmatračke službe i naši ljudi su neprekidno na terenu, gde brinu i održavaju objekte kako stanovništvo ne bi bilo ugroženo.

Milovanović je napomenuo da o vodotocima drugog reda brinu lokalne samouprave:

– Mi smo u kontaktu sa svim opštinama i gradovima, stručno ih savetujemo i radimo za njih održavanje vodotoka drugog reda. Lokalne samouprave su dosta sredstava uložile u uređenje tih tokova. Neće se više ponoviti 2014. godine kada se na teritoriji okruga dogodila elementarna nepogoda. Tada se reka Mlava vratila u vodotok drugog reda „Stara Mlava“, odnosno vratila se u svoj stari tok. Tada je ovo vraćanje reke u stari tok izazvalo velike posledice naročito kod poteza Maljurevac–Bradarac i malo je nedostajalo da dođe do ozbiljnih oštećenja elektrani u Kostolcu. Tada je velikim angažovanjem gradskih službi, vojske, policije i vodoprivrede sprečena veća havarija na kapitalnom objektu elektrane u Kostolcu. Danas to više ne može da se ponovi pošto su objekti dovedeni u bolje stanje nego što su bili 2014. godine. Svake godine se radi na povećanju nivoa bezbednosti. Radimo zajedno sa Sektorom za vanredne situacije kao i sa gradskim i opštinskim štabovima sa kojima je napravljena dobra komunikacija.

Nenad Milovanović je rekao da treba dodatno da se podigne svest građana o zaštiti životne sredine:

– Zaštita životne sredine je naš najveći problem i treba mnogo na tome da se  radi. Ja mislim da je na prvom mestu podizanje svesti kod naših građana. Moramo da se osvestimo,podignemo na viši nivo kulturu življenja i da naučimo gde da odlažemo plastiku, drvnu masu i tehniku. Naš sistem treba više da radi na edukaciji građana i da približi objekte za odlaganje smeća stanovništu. Kada bi se na taj način građani edukovali onda bi reke i kanali bili čisti, proticaj bi bio brži i time bi sprečili i ugrožavanje od poplava.

Milovanović je dodao da je „Vodoprivreda“ društveno odgovorna kompanija.

– Mi na neki način pripadamo Požarevcu i drago nam je kada možemo da pomažemo i učestvujemo u kulturnim  i sportskim manifestacijama. Drago nam je zbog toga jer na taj način i naši zaposleni i njihove porodice uživaju u tim sadržajima– istakao je Milovanović na kraju razgovora.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *