Milena Pavlović Barilli – nacionalno blago

Novinari portala Trag razgovarali su sa Ljiljanom Dabić uprviteljom fondacije Milena Pavlović Barili.

TRAG: Nedavna poseta ministarke kulture i informisanja u Vladi republike Srbije je ohrabrujuća jer je ministarka Gojković tom prilikom rekla da: Milena Pavlović Barili zaslužuje brigu čitave države odnosno poštovanje i nacionalni tretman. U čemu će se u ovoj godini ogledati pomoć ministarstva kulture i informisanja kada je reč  o projektu izgradnje nove Galerije razgovarali smo sa Ljiljanom Dabić,koja je upravitelj u Fondaciji Milenin dom Galerija Milene Pavlović Barilli.

  • Izuzetno smo zadovoljni pažnjom i podrškom koju nam pruža Ministarstvo kulture i informisanja od dolaska g-đe Gojković na mesto ministarke kulture. Po aktivnostima koje to ministarstvo sprovodi širom zemlje, očito je da se radi vrlo posvećeno, te da ni jedna kulturna institucija bez obzira na veličinu neće ostati bez podrške ministarstva.
Maja Gojković i Ljiljana Dabić

Naša prednost, ili sreća, hajde da to tako nazovemo je što negujemo lik i delo jedne od najvećih srpskih slikarki svih vremena, Milene Pavlović Barilli, koja nesumnjivo zaslužuje brigu čitave države.  Fondacija je u prethodnim godinama uz  nesebičnu pomoć lokalne samouprave radila na dobijanju projektno-tehničkog rešenja za rekonstrukciju i adaptaciju postojećeg galerijskog prostora i dogradnju novog.  Pomoć i podrška ovom projektu dolazi u pravo vreme i sa pravog mesta. Zaključeno je da je u zajedničkom interesu realizacija ovog velikog infrastrukturnog projekta, te smo u tom smislu dobili određene smernice od strane Ministarstva u kom pravcu, kojim Fondovima i na kojim konkursima lokalna samouprava sa Fondacijom može aplicirati za obezbeđenje finansijskih sredstava i krenuti u realizaciju istih.

TRAG: Kada se kreće u realizaciju ovog kompleksnog projekta? I šta ga zapravo čini?

  • Sama ideja o neophodnosti istog je početak realizacije, ako to tako posmatramo. Trenutno smo u fazi dobijanja građevinske dozvole i izrade aplikacionog teksta za obezbeđenje finansijskih sredstava za prvu fazu projekta. Projekat predviđa izgradnju u tri faze koje mogu biti neovisne jedna o drugoj, a da se pri tome ne zaustavi redovno funkcionisanje Fondacije.

Prva faza je izgradnja novog galerijskog prostora u dvorištu Fondacije, u kojem bi  javnosti bila prikazana dela Milene Pavlović Barilli, hronološki poređana od perioda njenog detinjstva do američkog perioda. Ukupan kapacitet novog galerijskog prostora bi bio 10 puta veći od postojećeg, što znači da bi u istom moglo biti postavljeno do 400 dela ove naše velike umetnice.

Druga faza je rekonstrukcija postojećeg galerijskog prostora koji je smešten u ulici dr Voje Dulića. Isti je sagrađen 1962.godine, posle rušenja dela porodične kuće Pavlovića, uz suglasnost Danice Pavlović, Milenine majke. Ovom fazom projekta je predviđeno uklanjanje postojećeg galerijskog prostora, izgradnja novog sa podrumskim prostorijama, kao i dogradnja  novog kancelarijskog prostora i škole crtanja i slikanja za najmlađe sugrađane. Ovaj galerijski prostor bi bio korišćen kao galerija savremene umetnosti jer bi u istom bile izložene umetničke slike savremenih stvaraoca, koji su radili ta dela po motivima Mileninog slikarstva i bili učesnici prethodnih 17 Bijenala ,,U svetlosti Milene”. Fondacija ima 60 dela savremenih umetnika, većinu nagrađivanih sa prethodnih Bijenala koje trenutno nema gde izložiti i prikazati javnosti. Taj isti galerijski prostor bi se koristio i za izložbe radova najmlađih sugrađana koji bi pohađali školu crtanja i slikanja u istom kompleksu. Ideja je napraviti interakciju sa lokalnom zajednicom i uključiti je u rad Galerije. U okviru druge faze je i postavljanje mini letnje scene u dvorišnom delu Fondacije, koja bi bila u budućnosti korišćena za razna pesnička i muzička dešavanja.

Treća faza projekta podrazumeva sanaciju i adaptaciju dela porodične kuće koja je ostala pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture. To je jedini autentični deo porodične kuće koji je sačuvan i koji će se pod uslovima Zavoda sanirati i adaptirati u memorijalni prostor. U njemu će biti izloženi eksponati koji se nalaze u našem legatu, nameštaj porodice Pavlović, Milenini lični predmeti, biblioteka i mnoštvo fotografija iz perioda početka 20. veka koje svedoče o životu tog vremena u Požarevcu i Mileninom detinjstvu.

Po svemu iznetom, kao što vidite radi se o kompleksnom projektu, koji bi postavio neke nove osnove funkcionisanja Fondacije, proširio kulturnu ponudu grada, a pre svega realizacijom istog bi se napokon ispoštovale želje Milenine majke Danice koja je ovom gradu, zemlji  i svim budućim generacijama ostavila neprocenjivo kulturno blago.

TRAG : Šta Vi lično očekujete ovom da tako kažem modernizacijom i sinhronizovanjem sa 21 vekom? DA li će i na ovaj način ime i delo  velike Milene Pavlović Barili dopreti preko mnogobrojnih poštovalaca  i do novih,mladih generacija? Biti deo ne samo turističke mape Srbije pa i Evrope već i sveta?

  • Mi smo još u toku 2018. godine posredstvom donatora uradili Virtuelnu turu kroz Galerijski prostor koja je postavljena na našem sajtu. Mislim da smo do početka ove epidemije virusa bili među prvima koji su imali taj vid prezentacije i mogucnosti virtuelnog obilaska galerije, što se u toku ove epidemije virusa pokazalo kao prednost nad ostalima.

Naravno da će projekat i njegova realizacija doprineti promociji lika i dela Milene Pavlović Barilli.  To je samo jedan segment, koji tome doprinosi. Sledeći je marketing, koji uključuje i postojanje virtuelnih prezentacija, savremenih mobilnih aplikacija poput ,,culture places” platformi, na kojima smo takođe prisutni. Ono na čemu smo proteklih godina uveliko radili jeste i publikovanje velikog arhivskog materijala koji Fondacija poseduje. Od  memoara Milenine majke Danice…do Ratnog dnevnika iz I svetskog rata Mileninog ujaka, koji je u planu za štampanje i prezetnovanje ove godine. Angažovali smo i mnoge savremene pisce i pesnike, kako bi svako iz svog aspekta istražio i napisao nešto novo o Mileni, uz našu svrsrdnu pomoć. U narednom periodu razmatramo i mogućnost raspisivanja javnog konkursa uz saradnju sa lokalnom samoupravom za izradu scenarija za film o Mileninom životu.  Do tada se trudimo da publikujemo sve što se nalazi u našoj arhivskog građi i time probudimo istraživački i stvaralački duh savremenih generacija.

TRAG: Pored realizacije izgradnje Galerije,koje su Vam aktivnosti u planu tokom ove godine ako uzmemo u obzir realnost Covid 19?

U toku 2021 godine, Galerija je u svom planu i programu predvidela tri gostujuće izložbe u našoj zemlji. Podsecam da smo i pored epidemije tokom 2020. godine realizovali 2 gostujuće izložbe od 3 planirane. Optimisti smo po tom pitanju. Isto tako u toku  2021. godine planiramo da realizujemo niz projekata u kojima učestvuje i Ministarstvo kulture svojom podrškom. Jedan od tih je i projekat, ,,Jedan slikar, dvanaest umetničkih dela i 24 umetničke fotografije” koji bi se realizovao tokom aprila meseca tekuće godine a o kojem će javnost biti blagovremeno informisana.

Volim da kažem da su nada, umetnost i inspiracija nezaustavljive, poput naše Milene koja je tako i živela rekla je na kraju našeg razgovora upravitelj  Fondacije, Ljiljana Dabić.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *