Skupština grada Požarevca

U Požarevcu Izabrani novi članovi veća, CZK Požarevac dobio novu direktorku

Dve sednice Skupstine grada Požarevca održane su 6. marta. Pored donošenja
više odluka zamenjena su i dva dosadašnja člana gradskog veća, a požarevački Centar
za kulturu dobio je novog direktora.
Na prvoj sednici razmatrana je i usvojena odluka o postavljanju i uklanjanju
manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene na
teritoriji grada Požarevca. Pored toga usvojena je odluka o ustanovljenju nagrada,
povelje i drugih javnih gradskih priznanja, kao i rešenje o usvajanju Izveštaja o radu
gradske uprave i gradskog pravobranilaštva za prošlu godinu. Odbornici požarevačkog
parlamenta takođe su dali saglasnost na planove i programe rada i razvoja i finansijske
planove ustanova za 2019. godinu čiji je osnivač grad – Centra za socijalni rad, Centra
za kulturu, Narodnog muzeja, Turističke organizacije i Doma zdravlja.
Na drugoj sednici izabrana su dva nova člana gradskog veća. Svoju ostavku na
mesto člana Gradskog veća zaduženog za društvene delatnosti i socijalna pitanja
podneo je Ivan Jović, a funkciju člana veća od juče više ne obavlja ni Mlađan Nikolić, čiji
je resor bio gradska opština Kostolac i mesne zajednice. Umesto Nikolića odbornici su
izabrali Darka Mirkovića, dok je Jovićev resor preuzeo Slaviša Stojković.
Posle odlaska u penziju Dragog Ivića funkciju direktora Centra za kulturu od juče
obavlja Galina Pavlenkov Perić. Prema obrazloženju predloga rešenja za postavljenje
Galina je diplomirala na Nacionalnoj muzičkoj akademiji Ukrajine, „Petar Ilič Čajkovski“ i
po profesiji je operski koncertni pevač i predavač.

Skupština grada Požarevca
Skupština grada Požarevca
Skupština grada Požarevca
Skupština grada Požarevca

Foto: TV „Sat“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *