Nenad Milanović: Status specijalizovanog preduzeća kruna uspešnog višegodišnjeg poslovanja požarevačke „Vodoprivrede“

Godina koja se uskoro završava bila je veoma teška, ali i uspešna za „Vodoprivredu“. O ostvarenim rezultatima u 2021. i planovima ovog požarevačkog preduzeća za 2022. godinu za portal „Trag“ govorio je direktor Nenad Milanović.

– Iza nas je 2021, a ono što možemo da izdvojimo iz te godine je da smo kao firma sve ugovore koje smo imali potpuno realizovali, rekao nam je na početku Milanović i dodao: – Naš osnovni posao je na prvom mestu održavanje vodnih objekata voda Prvog reda i voda Drugog reda, a naš glavni invesitor je preduzeće „Srbija vode“, koji je nama investitor na vodotocima Prvog reda u Braničevskom okrugu. Sve smo ugovore stoprocentno realizovali i zadovoljni smo i investitor i mi zbog potpune realizacije programa za 2021. Takođe smo stoprocentno realizovali i program Đerdapa, kao i ugovore sa gradom Požarevcom na vodotocima Drugog reda. Klimatske promene su prisutne u našem okruženju, ali smo zadovoljni smo jer se one nisu ispoljile na teritoriji Braničevskog okruga u 2021. godini.

– Vredno je istaći da je „Vodoprivreda“ iz Požarevca od pre godinu dana prerasla u specijalizovano preduzeće u sistemu Srbija voda.To znači da imamo mogućnost, pravo i obavezu da reagujemo i na drugim teritorijama kada se pojavi neka nepogoda. Ove godine smo intervenisali u Lučanima, Arilju, dakle u delovima zapadne Srbije u kojima su se dešavale nepogode. Bili smo takođe i deo rešenja problema na Jugu Srbije, intervenisali smo u Vranju, gde su bile polave. Zadovoljni smo što u toku 2021. godine nije bilo obimnijih padavina, koje su posledica klimatskih promena, na Istoku zemlje, kaže Nenad Milanović.

Prvi put posle 30 godina Ministarstvo za unutrašnje poslove i Sektor za vanredne situacije organizovali su operativno-taktičku vežbu civilne zaštite, pod nazivom „Sistem 2021“. Ova vežba  je održana na 50 lokacija u 24 grada i 26 opština u Republici Srbiji, i proverevana je uvežbanost, sposobnost, sadejstvo i spremnost da se zaštite građani i njihova imovina u slučaju vanredne situacije.

– U Kraljevu i Golupcu je bila tema odbrana od polava, nastavio je Milanović: – mi smo bili prosutni istog dana u oba mesta. Sektor za vanredne situacije i „Srbija vode“ su zadovoljni našim angažmanom, što znači da smo stigli na vreme, da smo odgovorili zadatku i pokazalo se da su naši ljudi i oprema su bili u funkciji. Moram napomenuti da su „Srbija vode“ ove godine imale nekoliko treninga za sve vodorpovredna preduzeća u Srbiji. Mi smo prisustvovali obukama i vežbama, tako da se na ovoj vežbi Sektora za vanredne situacije pokazala naša uigranost i pripremljenost za takve situacije.

„Vodoprivreda“ ulazi sa ambicioznim planovima i u novu godinu:

– Pored redovnih poslova koje imamo sa investitorima u 2022. učesvovaćemo na javnim nabavkama koje se odnose se na naš segment poslovanja, tako da pored standradnih angažovanja kod „Srbija voda“ i grada Požarevca, za koje smo radili i u 2021, planiramo da konkurišemo sledeće godine i kod Abu Dabi fonda, Kancelarije za javna ulaganja i EPS-a. Očekujemo da ćemo dobiti poslove bar na nivou kao i ove godine, a nadamo se i još većem obimu, jer tome možemo da odgovorimo. Planiramo takođe da nastavimo da obnavljamo mehanizaciju. Svake godine imamo sve više mladih ljudi koji su zaposleni kod nas, a imamo i sve bolji vozni park. Zahvaljujući kvalitetnom kadru i opremi kojom raspolažemo, dobili smo privilegiju „Srbija voda“ da budemo specijalizovano preduzeće za odbranu od poplava u celoj Srbiji. To je kruna našeg poslovanja u poslednjih šest do sedam godina, jer smo konstantnim unapređivanjem rada i kontinuiranim ulaganjem u ljude i opremu došli do tog nivoa, istakao je Nenad Milanović i poslao seldeću poruku čitaocima portala „Trag“:

„Pošto živimo u vreme pandemije i klimatskih promena, koje se direktno tiču našeg posla, svima želim mirnu godinu, da svi ljudi u Braničevskom okrugu, ali i u celoj Srbiji u 2022. godini budu bezbedni, sigurni, zdravi i da imaju mnogo sreće na ličnom, porodičnom i profesionalnom planu“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *