Aleksandar Dimitrijević: Požarevački „VIK“ pokreće priču za novo izvorište vodoizvorište „Jagodica“

Stabilno snabdevanje, ispravnost vode, uključivanje postrojenja za otpadne vode i početak radova na novom vodoizvorištu „Jagodica“, neke su od najznačajnijih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ koje su planirane za 2022. godinu. Ovo nam je najavio Aleksandar Dimitrijević, direktor požarevačkog „VIK“-a u razgovoru za portal „Trag“.

– Godina koju privodimo kraju bila je dosta teška za „Vodovod i kanalizaciju“, prvenstveno zbog klimatskih uslova koji su bili tokom leta i u dužem vremenskom periodu. Imali smo problem sa obezbeđivanjem dovoljne količine vode za naše korisnike, kaže na početku Aleksandar Dimitrijević i nastavlja: – Uspeli smo da ove godine, raznim dodatnim sredstvima i radovima na vodoizvorištu obezbedimo dovoljnu količinu vode. Požarevac je jedan od retkih gradova, koji je u vreme najvećih vrućina, nije imao restrikcije, kao ni smanjenje pritiska vode u česmama, što se odavno nije desilo. Za 2021. smo uspeli da obezbedimo dovoljne količine vode. Sledeće godine verovatno nas očekuje slični problemi. Trenutno radimo na obezbeđenju dodatnih količina vode za 2022. godinu. Na početku proleća ulazimo u bušenje tri duboka bunara na „Ključu“ i „Memincu“, kako bi obezbedili neke dodatne količine vode koja nije opterećena nitratima, manganom, nitritima, svim ovim elementima koji su prisutni u večim količinama, navodi direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“.

– Što se tiče samog kvalteta vode takođe ove godine nismo imali većih problema. Sve analize koje smo radili pokazale su da je voda potpuno ispravna. Imali smo samo jedan slučaj neispravne vode i to na dva merna mesta koja obuhvataju 17 hiljada priključaka. Tu je došlo do proboja nitrata, a razlog za to je bio tehničke prirode. Što se tiče ostali delova grada i korisnika voda je bila potpuno ispravna za piće. Zbog stalnih problema sa kvalitetom maksimalno je povećan broj analiza vode koje radi naša, ali i laboratorija Zavoda za javno zdravlje Požarevac. Lavoratorija vodovoda uradila je oko 4.500 uzoraka pijaće vode iz mreže, izvorišta, bunara, kaseta od strane naše laboratorije, oko 1.500 analiza uradio ZZZJ Požarevac, a u pojedinim periodima godine bio je angažovan i Institut „Batut“ iz Beograda. Tako da mogu reći da je voda, koja je bila isporučivana, apsolutno ispravna voda. Čak su se i vrednosti nitrata cele godine držale na veoma niskom nivou u odnosu na pretodne godine.

– Što se tiče seoskih vodovoda i tu smo imali probelma sa velikom potrošnjom vode, a čak je u dve situacije vodoizvorište moralo da bude privremeno isključeno, jer je voda toliko bila crpljena da su bunari ostali prazni. U Kostolcu nije bilo problema ni sa kvalitetom ni sa količinom vode potrebne za građanstvo.

– Ove godine smo počeli tražimo nova vodoizvorišta. Dosta lokacija je obiđeno, urađene su analize, ali nismo nailazili na kvalitetnu vodu. Zato je u dogovoru sa lokalnom samoupravom doneta odluka da se krene u dobijanje dozvola izrade projekta za vodoizvorište „Jagodica“. To bi rešilo pitanje vodosnabdevanja Požarevca u dužem periodu, ali sam period dolaska do kvalitetnih količina vode, dobijanja svih dozvola, izgradnja postrojenja vodoizvorišta trajaće najkraće 6 do 7 godina. Dok se to rešava mi smo odlučili da krenemo u bušenje dubokih bunara na „Ključu“ i „Memincu“. Na proleće će se uraditi tri bunara da bismo se uverili u ono što očekujemo, da ta voda bude dobrog kvaliteta. Neka izdašnost ta tri bunara bi bila negde oko 30 litara u sekundi i ona bi mogla da popravi situaciju u gradu. Pored toga aplicirali smo Ministarstvu za zaštitu životne sredine u još jednom pokušaju da se osposobi Reverzna osmoza, koja tu stoji od 2002. godine i koja praktično nikad nije ni radila i da na taj način dobijemo dodatnih 60 litara vode. To bi bilo neko srednjeročno rešenje, koje bi trebalo da premosti ovaj period do završetka izgradnje vodoizvorišta „Jagodica“ i konačnog rešenja vodosnabdevanja grada Požarevca i seoskih naselja. Inače, vodoizvorište „Jagodica“ se nalazi na potezu Gornje kostolačko ostrvo, blizu Dunava. Ima dovoljne količine vode, nije opterećeno nitratima i tu se očekuje, kada se završe svi radovi, da izdašnost bude oko 400 litara vode u sekundi, rekao je Dimitrijević.

Sledeće godine će se raditi rekonstrukcija delova vodovodne mreže, koji su problematični i imaju dosta defekata. Posao zamene priključaka, koji je rađen i ove godine i u koji je „VIK“ uložio velika sopstvena sredstva, nastaviće se i u 2022:

– Prethodnih godina dosta je urađeno na vodovodnoj mreži, ali pre svega na primarnom delu. Veliki broj priključaka u gradu je star i po 60-ak godina i zato se oko 95% svih defekata koji se dešavaju, dešavaju upravo na privatnim priključcima. Zamena priključaka je veliki posao, jer ih u gradu ima 17.000, iziskuje velika sredstva i to je posao koji će se raditi 2022, ali i narednih godina. Takođe ćemo raditi i zamenu ventila, uz napomenu da smo izuzetno veliki broj ventila zamenili ove godine, čime se i smanjuju gubici na mreži, istakao je na kraju razgovora Dimitrijević i poručio da sugrađanima i korisnicima usluga JKP „Vodovod i kanalizacija“ želi prvenstveno puno zdravlja u ovim teškim vremenima, kao i da im 2022. bude uspešna na svim poljima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *