Približavanje sadržaja i veći prostor u medijima za osobe sa invaliditetom

Požarevački nedelјnik „Reč naroda“ organizovao je u hotelu „Dunav“ 20.
februara radionicu sa temom „Lokalni mediji i marginalizacija osoba sa invaliditetom“.
Pored predstavnika lokalnih medija ovom stručnom skupu, koji je sufinansiralo
Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, prisustvovali su i predstavnici
ustanova socijalne zaštite, kao i lokalnih požarevačkih udruženja osoba sa
invaliditetom.


Nakon uvodne prezentacije predstavnici ustanova, udruženja i medija izneli su
svoja iskustva u ovoj oblasti, a nakon toga govorilo se o tome koji su načini da se
medijska sfera učini dostupnijom osobama sa invaliditetom. Zaključak je da je
dosadašnja saradnja dobra, ali da ima prostora da se ona poboljša. Ovim osetljivim
kategorijama društva može se popraviti kvalitet života približavanjem dodatnih
medijskih sadržaja, a takođe je potrebno i da se veći prostor u medijima posveti
njihovim problemima i potrebama, nego što je to do sada bio slučaj. Bitnu ulogu u
ovom procesu ima i lokalna samouprava, ali niko od predstavnika lokalnih vlasti koji
su zaduženi za ovu oblast, i pored poziva nije prisustvovao skupu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *