Požarevljanka Violeta Marković-svojevrsni ambasador kulture

Sombor – Izložba kaligrafskih radova Violete Marković
Izložbu organizovao Kulturni centar “Laza Kostić” Sombor.
Izložba je prezentovana u dva prostora. U holu Pedagoškog fakulteta, gde su na
otvaranju govorili dekan prof. dr Željko Vučkovič i Tatjana Dimitrijević, urednik likovnih
programa Kulturnog centra “Laza Kostić”, i u svečanoj sali Gimnazije “Veljko Petrović”, gde
su na otvaranju govorili direktor Fekete Ladislav i Tatjana Dimitrijević.
Ukupno je bilo izloženo 36 radova.

Nakon ovih faktografskih podataka evo šta između ostalog piše u
Katalogu,pripremljenom za ovu izložbu.

 

Svojom selekcijom, odabirom ornamentike i pisma Violeta Marković nudi
kompleksan prikaz savremene kaligrafije. Ona spaja misli velikih pisaca sa magično
simboličkim i dekorativnim ornamentima, koji su često stilizovani oblici prirode i
ponekad apstraktni geometrijski prikazi današnjice. Motivi, oblici i boje na delima
ove umetnice rezultat su određenog podneblja i mentaliteta. Važnu karakteristiku ovih
ornamenata predstavlja njihova povezanost sa mudrim mislima, citatima i poučnim
pričama. Ovakvu celinu simbola na svojim delima umetnica planski pozicionira na
značajnim mestima kako bi kod posmatrača izazivala jako osećanje morala i podsetila ga
da se i danas etičke norme moraju poštovati zarad kvaliteta dalje egzistencije. Kao čuvar
misli od zaborava Violeta Marković ujedno beleži i iskustva svoje generacije i predaje
ih budućim pokolenjima. Njeni aktuelni radovi pozivaju posmatrača da se upusti u
sopstvenu čulnu i duhovnu naraciju uz pomoć savremene kaligrafije, odnosno putem umnih
izreka i igre linija koji su u domenu univerzalnih pobuda današnjice.
Savremena kaligrafija poseduje veliku slobodu i dozvoljava da putem nje umetnici
iskažu promene ljudskih vrednosti i sveta. Ona zadržava tradicionalnu kaligrafiju,
samo je tranformiše. Postavljajući mnoga pitanja, ne dajući odgovore savremena
kaligrafija podstiče na razmišljanje. Stoga Violetina dela ne predstavljaju samo
„umetnost davanja forme znakovima na izražajan, harmoničan i vešt način“, već impuls ka
duhovnoj vrednosti, estetskoj uravnoteženosti i iskazivanju osećaja. Na njima su prisutne
sve tri vrste „umetničkog dokaza“, Aristotelovog koncepta – Logos, Etos, Patos. Preko svojih
dela umetnica teži ka vizuelnoj argumentaciji, diskursu u kom se, umesto verbalnih
primesa, argument iznosi putem slika i simbola. Kaligrafski radovi veoma kompleksne
umetnice Violete Marković navode posmatrača da apstrahuje trenutno, promenljivo stanje
duše i da se duhovno otvori ka svom karakteru, osobinama koje stalno poseduje. Zato oni
odišu jedinstvenošću u prezentaciji savremene kaligrafije, a Violeta ostaje patron
tradicije, vrednosti i lepote.

 

Biljana Milosavljević Pićurić
Kustos, Master istoričar,
Dipl. istoričar umet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *