Opština Petrovac na Mlavi

Odlukom ministra privrede jos 6 miliona dinara za unapredjenje saobracajne infrastrukture u Petrovcu na Mlavi

Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi, u skladu sa Uredbom o postupku po kome se biraju infrastrukturni projekti i postupku po kome se sprovodi podrška unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno („Službeni glasnik RS”, broj 5/17) i na osnovu Predloga odluke o raspodeli i korišćenju sredstava za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno broj 401-00-1/2019-11 od 3. januara 2019. godine, ministar Ministarstva privrede Goran Knežević doneo je Odluku o raspodeli i korišćenju sredstava za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture kojom se preostala neiskorišćena sredstva preusmeravaju na 25 projekata koje za cilj imaju unapređenje lokalne infrastrukture.

Među izabranim projektima je i projekat opštine Petrovac na Mlavi – Sanacija i adaptacija saobraćajnice „Put za Zukvu” i sanacija i adaptacija pešačkih staza i zelenih površina u Ulici Srpskih vladara u Petrovcu na Mlavi, ukupne vrednosti 12.282.835 dinara bez PDV-a. Učešće Ministarstva je 50 % od ukupnog iznosa, odnosno 6.141,467 dinara, dok će ostatak kao i sredstva za uplatu PDV-a obezbediti lokalna samouprava. Ovim projektom Ulica Srpskih vladara od marketa „Grin“ do kružnog toka dobiće trotoare sa obe strane kao i nove zelene površine. Radovi na sprovođenju ovog projekta planirani su na proleće tekuće godine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *