Likovna radionica za mališane

Udruženje likovnih stvaralaca ,,Milena Pavlović Barili” iz Požarevca, u sklopu
manifestacije „ZIP ZOP“, u požarevačkom Centru za kulturu organizovalo je 6.
februara likovnu radionicu za decu predškolskog uzrasta. Učestvovalo je oko 250
mališana, podelјenih u šest grupa, iz svih vrtića sa teritorije grada. Članovi ULIS-a su
prezentovali deci tehniku izrade umetničkih dela, podučavali ih i pomagali u kreiranju
novih radova. Iako je radionica predviđena za predškolce, priklјučila su se i deca
školskog uzrasta.

Likovna radionica za mališane

Kroz zabavne i edukativne priče istoričar umetnosti, Bilјana Milosavlјević
Pićurić, upoznala je decu sa raznovrsnim likovnim materijalima i podstakla njihove
stvaralačke mogućnosti i kreativnost, uz usvajanje novih pojmova iz oblasti
umetnosti. Predstavlјanjem različitih tehnika data je deci mogućnost da pronađu onu
u kojoj mogu najbolјe i najpotpunije da se izraze.

Likovna radionica za mališane

Galerija obojene svetlosti zablistala je punim sjajem na završetku radionice
kada je priređena zajednička izložba svih radova uklјučujući i dečija dela. Ovim
susretom omogućen je još jedan lep umetnički doživlјaj i druženje, a Predškolska
ustanova ,,Ljubica Vrebalov” i Udruženje likovnih stvaralaca ,,Milena Pavlović Barili”,
obogatili su postojeću saradnju na obostrano zadovolјstvo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *