Kraku Lu Jordan – povratak u doba antike

Okosnicu turističkog razvoja opštine Kučevo čine očuvana prirodna bogatstva (pećine, šume), očuvani narodni običaji, zanimljiva narodna verovanja i manifestacije sa dugom tradicijom, kao i bogato arheološko nasleđe. U toku realizacije ovog medijskog projekta na portalu „Trag“ predstavićemo turističke potencijale kučevačkog kraja.

Arheološko nalazište Kraku Lu Jordan se nalazi u ataru sela Brodica, 14 kilometara istočno od Kučeva, na ušću Brodičke reke u Pek, 250 metara od magistralnog puta Požarevac – Kučevo – Negotin i neposredno pored železničke pruge Beograd –  Požarevac – Kučevo – Zaječar.

Ar­he­o­lo­ška is­tra­ži­va­nja, kojima je rukovodio Arheološki institut Beograd, započela su 1971. go­di­ne i uz manje prekide trajala su do 1987. godine. Otkriveni građevinski delovi utvrđenja su konzervisani.

Kraku lu Jordan je arheološki istraživan sa prekidima od 1971. do 1991. godine, a uporedo su temeljni ostaci konzervirani. Bedemi utvrđenja su snažni, zidani od kamena i prilagođeni konfiguraciji terena. Pored tri kule kvadratne osnove, otkriveni su i temelji većeg broja prostorija unutar utvrđenja. Prostor van utvrđenja je slabije istražen.

U rudonosnoj oblasti Peka, koja je za Carstvo zbog proizvodnje zlata imala veoma važnu ulogu, naročito posle gubitka Dakije, zauzimao je centralno mesto, ne samo u procesu vađenja i prerade zlata, bakra i gvožđa, već i kao mesto nadzora, proizvodnje, čuvanja i dalje distribucije metala. Na teritoriji Rimskog carstva predstavlja utvrđeni metalurški centar jedinstvenog koncepta. Nalazio se u okviru važne rimske rudarsko-metalurške oblasti Metala Pinkensia (Metalla Pincensia), koja je obuhvatala oblasti u slivu Peka i Mlave. Unutar utvrđenja su otkriveni i materijalni tragovi koji potiču iz bronzanog doba. Najverovatnije je podignut krajem III veka, a trajao je i razvijao se do kraja IV veka, kada je stradao u velikom požaru, verovatno u hunskoj najezdi. Nakon toga utvrđenje više nije obnavljano, a najverovatnije ni metalurške aktivnosti, mada mestimično ima tragova i srednjovekovne grnčarije.

Od pokretnog arheološkog materijala pronađene su alatke, žrvnjevi, žišci na visokom postolju za osvetljavanje prostorija, novac, kao i delovi keramičkog posuđa za pripremu hrane. Otkrivene su četiri velike posude-pitosi u kojima je topljena ruda. Sve ovo se danas čuva u Muzeju rudarstva i metalurgije u Boru. Moguće je da je u utvrđenju postojala i kovačnica, u kojoj je od metala dobijenog preradom izrađivan gotov proizvod, kao što su bakarne lampe i slično. Sa turističkog aspekta ovo je veoma interesantan objekat, zbog čega su u planu aktivnosti na njegovom uređenju.

Okolna priroda je nezagađena, sa pitomim proplancima i brzim, bistrim planinskim rečicama.  U blizini je i Dubočka pećina.

Odlukom Vlade Republike Srbije, Kraku lu Jordan je 1983. godine dobio status Kulturnog dobra od izuzetnog značaja. Za sada, Turistička organizacija ,,Kučevo“ još uvek ne organizuje posete nalazištu. Verujemo da bi Kraku lu Jordan, nakon adekvatnog uređenja, postao zanimljiv i za brojne đačke ekskurzije koje se organizuju u pravcu Đerdapa.

Ovaj tekst nastao je u sklopu projekta „Opština Kučevo – turističko blago Srbije“, koji sufinansira Predsednik opštine Kučevo po osnovu Konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Kučevo u 2020. godini.

 –  Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

 Izvor: Trag

Foto: TO Kučevo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *