Izložba Violete Marković

Beogradska galerija „Art for all“: Izložba Violete Marković

U Galeriji “Art for all”, u Beogradu, krajem marta ove godine otvorena je 14.
samostalna izložba naše sugrađanke Violete Marković.Okupljenim ljubiteljima,ove vrste
umetnosti obratila se Biljana Milosavljević Pićurić, kustos I istoričar umetnosti, koja je
izložbu i otvorila:
– Veoma često navodim da je Violeta Marković kompleksan umetnik iz više
razloga. Pored materijala i podloga koje sama priprema, različitih vrsta pera, za ovu
umetnicu se sa pravom može reći da je čuvar „zaboravljenog sveta“, to jest čuvar
simbola. Zaborav je lančana reakcija uzroka i posledica, a povratak vrednosti iz njega
iziskuje korenita preispitivanja i promene, navela je Biljana i nastavila: – Violeta je
odavno uočila značaj uloge simbola u postojanju i životu čoveka. Simbol poseduje
nezamenljivu ulogu pokretača, inspiracije, smisla i oslonca, zato je upravo simbol
polazište i osnova njenog slikarstva. Simbioza mudrosti i ornamentike otkriva
posmatraču dubine sadržaja, večnu, neprolaznu i istinitu vrednost postojanja, koja
bivstvuje izvan granica vremena i prostora.
– Violeta je tumač večnih zagonetki, a na posmatračima je da, na osnovu vlastitih
mogućnosti i iskustva, uvide i dokuče srž tajne simbola. Mudre izreke u kombinaciji sa
ornamentikom i tragom linije izazivaju snažnu reakciju koja poseduje svojstvo
rezonanse u oku. Svesno ili podsvesno značenja simbola prodiru u dušu posmatrača.
Stoga se može reći da se Violetina dela posmatraju srcem. Ona su prikaz vrednosti
egzistencije pisma, umnog i istinitog.
– Kao komletno izgrađen stvaralac Violeta Marković ne vidi slovo samo kao iskaz,
kao pokret, već kao trag beskonačnosti i odraz večnosti. Kombinacijom slova i misli
velikih pesnika i prosvetitelja umetnica nas navodi na razmišljanje o vremenu iza nas i
vremenu u kom živimo. Ova ukrštena perspektiva posmatranja podjednako tumači i
vreme koje je pred nama – istakla je Milosavljević Pićurić.
Ukoliko ste pročitali makar i jedan deo napisanog o našoj talentovanoj
sugrađanki, verujemo da je to razlog da nađete vremena i prisustvujete već narednoj
izložbi.

By Trag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *