Goran Nestorović: TŠ „Nikola Tesla“ – škola koja uliva poverenje

Nikola Tesla je jedan od najvećih naučnika svih vremena i zasigurno jedan od najuticajnijih Srba. Mi gajimo izrazito poštovanje prema tom čoveku i ponosni smo na njegovo delo, a samim tim i  institucija koja nosi njegovo ime  treba da ima visoke standarde u kvalitetu rada.

– Kako je praksa pokazala, očekivanja su opravdana i od strane nastavnog kadra i od učenika koji pohađaju našu školu. Naziv ove obrazovne ustanove, zasigurno uliva poverenje roditeljima i učenicima i po pitanju edukativnog sadržaja i vaspitnih aktivnosti, rekao nam je  prilikom prvog neformalnog dela razgovora dr Goran Nestorović, direktor Tehničke škole sa domom učenika „Nikola Tesla“, u šta smo se i sami uverili  tokom boravka u školi.

Od značajnih aktivnosti u školi trenutno se ističe učenička zadruga i podsticanje njenog rada u narednom periodu.

– Učenička zadruga osnovana je u novembru ove godine, njen naziv je učenička zadruga Teslin dom Tehničke škole sa domom učenika „Nikola Tesla“. Škola je i ranije imala učeničku zadrugu, koja poslednjih godina nije imala aktivnosti, osim kroz proširene delatnosti, kaže direktor Nestorović i pojašnjava dalje postupak osnivanja zadruge:

– Nakon izmene Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, odnosno Pravilnika o učeničkim zadrugama, koji je ove godine doneo Mladen Šarčević, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, učeničku zadrugu  može da osnuje škola sa ciljem razvijanja pozitivnog odnosa učenika prema radu i profesionalne orijentacije, povezivanja nastave sa svetom rada, razvijanja svesti o odgovornosti za preuzete obaveze, kao i razvoja pozitivnog odnosa prema timskom radu i preduzetništvu.

– Učenička zadruga ima status samostalnog pravnog lica koje se upisuje u registar (Agencija za privredne registre). Odluku o osnivanju donosi Školski odbor i na toj osnivačkoj sednici bira se i prvi direktor zadruge iz redova zaposlenih, a zatim se biraju organi učeničke zadruge i određuje njihova nadležnost, zatim pretežna delatnost, članarina i tako dalje…

– Naš prvi direktor je Zoran Stojanović, inače nekadašnji direktor škole i on je lice koje zastupa zadrugu u pravnom smislu,navodi Nestorović i dodaje da  zadrugu čine zadrugari, a to su profesori, učenici, roditelji i zaposleni u školi. Svi mi imamo jedan cilj, a to je unapređenje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja dece. Zadruga je u srednjem stručnom obrazovanju osmišljena tako da uključuje učenike direktno u rad, za vreme i posle nastave. Konkretno, naša zadruga će se baviti servisom automobila, metalskim radovima, obradom metala jer smo na pragu da za 2020. godinu nabavimo jednu mašinu, za koju je u toku javna nabavka. Naša zadruga će se takođe baviti i obukom za rad na računarima, kao i restoranskim uslugama, što su inače i  redovne delatnosti škole. Zatim radiće se na onome što nije u redovnoj delatnosti škole, kao što je otvaranje fotokopirnice, izrada softvera, pomoć oko rešavanja raznih zadataka, izrada seminarskih i diplomskih radova, gde će učenici pomagati jedni drugima i ne samo ovde, u školi  nego i  na teritoriji gradske opštine Kostolac,  pa i na široj  teritoriji, ukoliko se ukažu potrebe.

Gospodine Nestorovića kako je to ostvarivo?

– Sasvim normalno, ako uzmete trenutak u kome živimo, kroz otvaranje on-line prodavnica. Poslovanje, trudućemo se da to bude na taj način. Gledaćemo da u marketinškom smislu bude popularizovano i zastupljeno kroz socijalne mreže. Ipak, kreativnost učenika  biće na prvom mestu, svaki učenik će moći da predstavi svoje ideje i predloge preko zadruge, organima uprave, ovlašćenom licu, gde će nakon konsultacija i kroz  mentorski rad ,moći da bude  realizovana njihova  ideja. Za sada naša pretežna delatnost  biće – auto servis. Sva sredstva koja će zadruga prihodovati, namenjena su da se u 75 procenata koriste za podizanje standarda i kvaliteta sistema obrazovanja i vaspitanja. Za učenike, zarada  će se obezbeđivati kroz vaučere za kupovinu nastavnih sredstava ili ukoliko postoje lične potreba za  pomoć učenicima  nekim osetljivih kategorija, imaće besplatnu užinu, odlazak na matursko veče. Učenici neće konkretno imati plate, ali će na neki drugi način ostvariti benefite od svog rada. Na kraju godine, zadrugari će od ostalih 25 posto odličivati da li će ih usmeriti na školske potrebe ili za sopstvenu dobit.

Kako se u Tehničkoj školi „Nikola Tesla“ realizuje dualno obrazovanje?

– Dualno obrazovanje postoji tri školske godine. Obrazovni profil električar sa elementima dualnog obrazovanja, na završnoj je godini, tako da je taj ciklus pri kraju.  Partner nam je Koncern „Bambi“, zatim za drugi razred – smer mehaničar motornih vozila, poslovni partneri su „Autotransport“, „MR“ iz Malog Crnica i „Auto Žoli“  i to ide u dobrom pravcu i ima podršku svih nadležnih institucija.

– Naime, nedavno sam bio na sastanku, koju organizuje Stalna konferencija gradova i opština kao predsednik aktiva srednjih škola sa Tomicom Stojanovićem, članom veća grada Požarevca.  Od nas su tražili informacije, kako mi vidimo dualno obrazovanje, za studiju koju radi Ministrstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.Rekao bih da je  sama ideja o dualnom obrazovanju potekla od tadašnjeg premijera, a sadašnjeg predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića, a implementiralo je Ministarstvo prosvete. Sada u tome,u već izgrađenom procesu , učestvuju lokalna samouprava, škola i privreda, i svako ima tu svoj interes. Privrednik koji obavlja svoju delatnost od obrazovanja dobija povratnu spregu,informaciju. Učenik drugog i trećeg razreda provodi više vremena kod socijalnog partnera, koji prati učenika  i pravi ga po svojoj meri. U ceo proces uključena je i nemačka kancelarija „Giz“, kao i Privredna komora Srbije. Drago mi je, da i naših  60 učenika učestvuje i da se program dualnog obrazovanja sprovodi u našoj školi. Mi školujemo učenike, odnosno obrazovni profil po meri naše privrede. Na nivou Srbije u programu dualnog obrazovanja učestvuje oko šest hiljada učenika.

– Počeci su za sve učesnike bili teški, tehnički rečeno “teren uvek pokaže nepredviđeno“, ali kranji ishod daje dobro rezulatate. Hoću da kažem da bi trebalo da sva visoko rizična zanimanja jednog dana budu u ovom obliku obrazovanja. Formalno obrazovanje, kakvo  je danas i sada i sve te prekvalifikacije i dokvalifikacije, koje mi radimo za one koji su srodnog ili nesrodnog  zanimanja, ne može da obezbedi tu vrstu kompetencije, jer naši učenici u srednjem formalnom obrazovanju imaju praktičnu nastavu, ali dualni sistem obrazovanja, i zakon koji je posebno napisan, kaže da kod privrednika mora da postoji konkretna potreba, a ne formalni ugovor gde treba da se formalno pokrije praktična nastava. Nastavne jedinice bi trebalo da se  prilagođavaju tim potrebama  a da obrazovni profil traži  privreda.Krajnji cilj je da  sistem obrazovanja obezbedi  takav profil . Privreda kada prima takve učenike, svesna je svojih potreba, ona u tom trenutku,obezbeđuje  instruktora koji treba da se bavi čenicima, da ih uključi u poslove visokog rizika,ali i da  ima visoke mere bezbednosti. Kada završe školu,učenici mogu odmah da se zaposle ,najpre kao pripravnici,a zatim i da  dobiju licence za rad. Samo u ovakvim slučajevima, taj proces kratko traje,a  privreda ne trpi. To se dobija u dualnom sistemu obrazovanja.Učenik će biti kompetentan, imaće umeće, veštine i na kraju biće dobro plaćen.

Roditelji su delimično upozanati sa ovom pričom

– Roditelji nisu dužni da sve znaju. Naša je obaveza da ih obavestimo i kažemo da nije jednostavno decu prekvalifikovati. Pozivamo roditelje da učestvuju u radu škole, da ih upoznamo sa svim pravima, da budu članovi  i zadruge,uopšte da budu deo našeg obrazovnog tima…

Škola ima mogućnost da učenici stanuju u školi, u Domu koji je osnovan 2009. godine.

– Dom učenika je nedvosmisleno naše blago. U njemu imamo 61 učenika, koji imaju najbolji uspeh u školi. Zato svake godine raspisujemo konkurs, konkurencija je takva da između 80 i 90 učenika konkuriše. Škola razmišlja da proširi kapacitete,kaže direktor dr Nestorović i nastavlja ,razmišljamo kako da zadržimo takav kvalitet, želimo da to bude dodatna motivacija za još  bolje rezultate u školi. Slobodno mogu da kažem ,na kraju krajeva i da se pohvalim  da su učenici generacije, učenici doma.

– Znamo da su ta deca odvojena od svojih porodica, mi smo zapravo drugi roditelji koji treba da im obezbede jednake uslove života uz poštovanje  pravila života u domu, koja ne smeju da budu prestroga. Hoću da se pohvalim, da je naša saradnja sa učenicima odlična. Ukoliko njihove želje izvodljive i ako im je naravno mesto u školi,mi ih pratimo… Mi pratimo sve njihove aktivnosti od obroka pa do slobodnih aktivnosti ,kroz izveštaje vaspitača. Učenici imaju pravu na sugestije javne ili anonimne. Ovde imaju stabilan internet za učenje, ali  mogu da ga koriste i za slobodne aktivnosti.Tu smo išli korak dalje , zajedno sa psihologom Oliverom Hajrović, postavili smo  pravila korišćenja interneta.

Uz internet treba da koriste i fizičke aktivnosti, napravili smo baš iz tog razloga i teretanu, probudili smo svest,koliko je za održavanje  mentalnog zdravlja važna fizička aktivnost u njihovom uzrastu.Dobili su na  korišćenje, posle nastave i fiskulturnu salu za pripreme, za Domijadu, ali i druženje,kroz igru..basket,odbojka..šta god oni žele. . Prioritet su nam u svakom pogledu,naši učenici.

– Dodao bih kao krunu svega, a važno nam je da se zna.Naši učenici za  25. januar, uoči Svetog Save ,pripremaju predstavu  pod nazivom „Da li znate za moj talenat?“. Tada će se predstaviti svi učenici sa svojim talentima, bilo da je to iz dela  njihovog  obrazovnog   profila ili je to neka druga nadarenost, koju škola prepoznaje i podržava.Zato Vas i pozivam,da da nam se pridružite…

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *